Máy quét mã vạch Datalogic

Datalogic nổi tiếng trên thị trường được biết đến trong lĩnh vực sản xuất công nghệ kỹ thuật cao, là một trong top 3 thương hiệu lớn về thiết bị máy đọc mã vạch gồm có: loại máy đọc mã vạch cầm tay, quét mã vạch đa tia, máy quét mã vạch đơn tia hay máy quét mã vạch để bàn…

Hiển thị một kết quả

Hiển thị một kết quả